Αλεγκάκης Αθανάσιος

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Δρ. Αλεγκάκης Αθανάσιος

Ι.Δ.Α.Χ.

thalegak@med.uoc.gr
2810.39.4613


Τόπος:

Ηράκλειο, Greece

Τελευταία πρόσβαση:

Δευτέρα, 21 Δεκέμβριος 2009, 02:06 μμ  (3590 ημέρες 5 ώρες)

Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος) | VML