Θεοδωρόπουλος Τάκης

Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας


Τόπος:

Ηράκλειο, Greece

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

takis@med.uoc.gr

Τελευταία πρόσβαση:

Ποτέ

Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος) | VML