Ζαχαρίου Βάνα

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης


Τόπος:

Ηράκλειο, Greece

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

vzachar@med.uoc.gr

Τελευταία πρόσβαση:

Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2011, 12:02 πμ  (3193 ημέρες 19 ώρες)

Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος) | VML