Μη Βαθμολογημένες Αξιολογήσεις (Υποβολές Καθηγητών)

Αξιολόγηση των Υποβολών των Καθηγητών Αυτές είναι εκτιμήσεις δειγμάτων εργασιών των μαθητών, που μπορεί να απαιτούνται πριν την υποβολή των δικών τους. Αυτές οι εκτιμήσεις πρέπει, γενικά, να βαθμολογούνται από τον καθηγητή. Δείχνουν κατά πόσο ο μαθητής έχει κατανοήσει την ανάθεση της εργασίας και πιθανώς παρέχουν και στον καθηγητή χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το αν είναι απαραίτητη κάποια διόρθωση ή κάποιος συντονισμός της εργασίας. Επιπλέον, αν μια ανάθεση βαθμολογηθεί, τα σχόλια του καθηγητή είναι διαθέσιμα στον μαθητή. Αυτές μπορεί να παρέχουν σημαντική βοήθεια στον μαθητή στην προετοιμασία της εργασίας του.

Αυτές οι εκτιμήσεις δεν χρειάζεται να βαθμολογηθούν. Αφήνοντας αβαθμολόγητη την εκτίμηση των δειγμάτων εργασιών ενός μαθητή ΔΕΝ σημαίνει ότι αυτός ο μαθητής δεν μπορεί να υποβάλλει τη δική του εργασία. Συστήνεται, ωστόσο, να βαθμολογηθεί τουλάχιστον ένα δείγμα εργασιών για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας