Μη Βαθμολογημένες Αξιολογήσεις (Υποβολές Μαθητών)

Αξιολόγηση των Υποβολών των Μαθητών Αυτές είναι οι αξιολογήσεις που κάνουν οι μαθητές στις μεταξύ τους εργασίες. Γενικά, αυτές ΔΕΝ είναι απαραίτητο να βαθμολογηθούν από τον καθηγητή. Με την προϋπόθεση ότι οι υποβολές κάθε μαθητή αξιολογούνται περίπου πέντε φορές, το σύστημα μπορεί να κάνει μια λογική αξιολόγηση κάθε εργασίας ξεχωριστά για κάθε μαθητή. Όταν ο αριθμός αυτών των αξιολογήσεων είναι μικρός τότε ο καθηγητής μπορεί να θέλει να τις βαθμολογήσει. Οι βαθμοί αυτοί μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των τελικών βαθμών των μαθητών.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας