Υποβολή Παραδειγμάτων Καθηγητών

Αν οι μαθητές χρειάζεται να αξιολογήσουν κάποια παραδείγματα εργασιών πριν την υποβολή των δικών τους εργασιών, ο καθηγητής χρησιμοποιεί αυτό το link για να υποβάλλει αυτή την εργασία. Ο καθηγητής μπορεί να υποβάλλει όσες εργασίες θέλει. Αν ο αριθμός των εργασιών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παραδειγμάτων που πρέπει να αξιολογήσει ο μαθητής, τότε η εργασία διατίθεται με έναν τυχαίο αλλά ισορροπημένο τρόπο. Το σύστημα προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι κάθε παράδειγμα διανέμεται στους μαθητές ισάριθμες φορές. Η διανομή είναι τυχαία σ' αυτά τα, ας πούμε, δέκα παραδείγματα που υποβάλλονται, τότε είναι σχεδόν απίθανο στον πρώτο μαθητή να δοθούν οι υποβολές 1, 2 και 3 για αξιολόγηση.

Αν ο καθηγητής υποβάλλει λιγότερα παραδείγματα απ' αυτά που είναι δοσμένα στην αντίστοιχη παράμετρο της ανάθεσης, δίνονται στους μαθητές μόνο αυτά τα παραδείγματα για αξιολόγηση.

Αφού ο καθηγητής υποβάλλει τα παραδείγματα είναι καλύτερο γι' αυτόν να τα αξιολογήσει ξεχωριστά. Αυτές οι εκτιμήσεις είναι ιδιωτικές για τον καθηγητή, ΔΕΝ είναι εμφανείς για τους μαθητές κατά τη διάρκεια της ανάθεσης. Είναι, ωστόσο, εμφανείς στους καθηγητές όταν εξετάζουν τις αξιολογήσεις των παραδειγμάτων των μαθητών. Όταν βαθμολογεί, ο καθηγητής βλέπει τη δική του εκτίμηση στο πάνω μέρος της σελίδας και την εκτίμηση του μαθητή στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας. Η "επιπλέον" εκτίμηση λειτουργεί σαν πηγή αναφοράς και μια υπενθύμιση των βασικών σημείων του παραδείγματος.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας