Αξιολόγηση των παραδειγμάτων των καθηγητών

Αφού ο καθηγητής υποβάλλει τα παραδείγματα είναι ευκολότερο, από την άποψη του καθηγητή, να αξιολογήσει αυτά τα παραδείγματα ξεχωριστά. Αυτές οι αξιολογήσεις είναι ιδιωτικές για τον καθηγητή, ΔΕΝ είναι εμφανείς στους μαθητές κατά τη διάρκεια της ανάθεσης. Είναι, ωστόσο, χρήσιμες όταν ο καθηγητής εξετάζει τις αξιολογήσεις των παραδειγμάτων των μαθητών. Όταν βαθμολογεί, ο καθηγητής βλέπει τη δική του εκτίμηση στο πάνω μέρος της σελίδας και την εκτίμηση του μαθητή στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας. Η "επιπλέον" εκτίμηση λειτουργεί σαν πηγή αναφοράς και μια υπενθύμιση των βασικών σημείων του παραδείγματος.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας