Ερωτήσεις Αλήθεια/Ψέμα

Προς απάντηση σε ένα ερώτημα (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα) ο ανταποκρινόμενος επιλέγει μεταξύ Αλήθεια/Ψέμα.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιστροφή μηνύματος ερώτησης, τότε ένα κατάλληλο μήνυμα εμφανίζεται μετά την απάντηση της ερώτησης. Για παράδειγμα, εάν η σωστή απάντηση είναι "Ψέμα" αλλά έχετε απαντήσει "Αλήθεια" τότε εμφανίζεται το μήνυμα επιστροφής "Αλήθεια".

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας