Άνοιγμα και κλείσιμο του διαγωνισμού ερωτήσεων

Μπορείς να καθορίσεις το χρόνο όπου οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν προσπάθειες στο διαγωνισμός ερωτήσεων.

Πρίν την έναρξη και μετά το κλείσιμο του διαγωνισμού , οι ερωτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας