Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

Προς απάντηση σε ένα ερώτημα (που μπορεί να περιλαμβάνει μια εικόνα) ο ανταποκρινόμενος γράφει μια λέξη ή μια σύντομη φράση.

Μπορεί να υπάρχουν αρκετές πιθανές σωστές απαντήσεις, κάθε μία με δαφορετικό βαθμό. Εάν έχει επιλεχθεί η "Διαφορά Πεζών / Κεφαλαίων", τότε μπορεί να έχεις διαφορετικούς πόντους αν απαντήσεις "Λέξη" ή "λέξη".

Οι απαντήσεις σας συγκρίνονται ακριβώς, γι' αυτό να είστε πολύ προσεκτικοί με τη σύνταξή σας!

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας