Κάθε προσπάθεια βασίζεται στην προηγούμενη

Αν οι πολλαπλές προσπάθειες επιτρέπονται και αυτή η παράμετρος είναι καθορισμένη στο Ναι, τότε κάθε νέα προσπάθεια θα περιέχει τα αποτελέσματα της προηγούμενης. Αυτό επιτρέπει σ' ένα κουίζ να ολοκληρωθεί έπειτα από μερικές προσπάθειες.

Για να ανανεώνεται το κουίζ με κάθε προσπάθεια, επέλεξε Όχι γι' αυτή την παράμετρο.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας