Αριθμητικές Ερωτήσεις

Από την οπτική του μαθητή, μια αριθμητική ερώτηση μοιάζει με μια ερώτηση σύντομης απάντησης.

Η διαφορά είναι ότι οι αριθμητικές απαντήσεις έχουν ένα περιθώριο λάθους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να δοθεί μια σειρά απαντήσεων.

Για παράδειγμα, αν η απάντηση είναι 30 με περιθώριο λάθους 5, τότε οποιοσδήποτε αριθμός μεταξύ 25 και 35 θα ληφθεί ως σωστό.

Οι αριθμητικές ερωτήσεις, όταν οι απαντήσεις δεν είναι αριθμητκές, δεν διακρίνουν κεφαλαία και μικρά γράμματα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν η απάντηση σε μια αριθμητική ερώτηση είναι κάποια σαν αυτές N/A, +inf, -inf, NaN etc

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας