Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Σε απάντηση μιας ερώτησης (που μπορεί να περιέχει μια φωτογραφία) ο ανταποκρινόμενος επιλέγει από πολλές απαντήσεις. Υπάρχουν δυο τύποι ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής - Απλή απάντηση και πολλαπλή απάντηση.

Οι ερωτήσεις που δέχονται απλή απάντηση επιτρέπουν να επιλεγεί ΜΟΝΟ μια απάντηση. Γενικά όλοι οι βαθμοί για τέτοιου τύπου ερωτήσεις θα πρέπει να είναι θετικοί.

Ερωτήσεις με πολλές απαντήσεις επιτρέπουν μια ή περισσότερες απαντήσεις να διαλεχτούν - κάθε απάντηση μπορεί να πείρνει ένα θετικό ή αρνητικό βαθμό, έτσι με το να επιλέξει κάποιος ΌΛΕΣ τις απαντήσεις δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα να πάρει καλό βαθμό. Αν ο συνολικός βαθμός είναι αρνητικός τότε ο συνολικός βαθμός για αυτή την ερώτηση θα είναι μηδέν. Προσοχή, είναι πιθανό να δημιουργείτε ερωτήσεις που να έχουν αποτελέσματα μεγαλύτερα από 100%.

Τελικά, κάθε απάντηση (σωστή ή λάθος) θα περιλαμβάνει ανάδραση - Η ανάδραση αυτή θα εμφανίζεται στον ανταποκρινόμενο δίπλα σε κάθε μια απο τις απαντήσεις του (Εάν το quiz έχει οριστεί έτσι ώστε να εμφανίζει την ανάδραση).

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας