Μέγιστος βαθμός

Ο μέγιστος βαθμός που ορίζετε για ένα διαγωνισμό ερωτήσεων είναι αυτός στον οποίο αναφέρονται και όλοι οι άλλοι βαθμοί.

Για παράδειγμα, μπορεί πιθανών να ορίσετε σα μέγιστο βαθμό το 20, επειδή ο ο διαγωνισμός ερωτήσεων αξίζει το 20% όλου του μαθήματος.

Ακόμα κι αν να έχετε 10 ερωτήσεις στο διαγωνισμό σας, αξίας συνολικά 50 βαθμών, όλοι οι βαθμοί από το 50 "θα μειωθούν" στον ανώτατο βαθμό διαγωνισμου ερωτήσεων που έχετε ορίσει, στην προκειμένη περίπτωση στους 20.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας