Μέθοδος βαθμολόγισης

Όταν επιτρέπονται οι πολλαπλές απαντήσεις, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους βαθμούς για να υπολογίσετε τον τελικό βαθμό του μαθητή για το διαγωνισμό ερωτήσεων.

Ο μεγαλύτερος βαθμός

    Ο τελικός βαθμός είναι ο υψηλότερος (καλύτερος) βαθμός σε κάθε προσπάθεια.

Μέση τιμή βαθμού

    Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος βαθμός (μέσος όρος) όλων των προσπαθειών.

Πρώτος βαθμός

    Ο τελικός βαθμός είναι ο βαθμός που αποκτάται κατά την πρώτη προσπάθεια (οι άλλες προσπάθειες αγνοούντε).

Τελικός βαθμός

    Ο τελικός βαθμός είναι ο βαθμός μόνο από τη πιο πρόσφατη προσπάθεια.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας