Εμφάνισε τις σωστές απαντήσεις

Εάν ενεργοποιήσεις την εμφάνιση των σωστών απαντήσεων, ένα μήνυμα θα εμφανιστεί και θα σου δείξει τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση (τονισμένη με ένα φωτεινό χρώμα).

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας