Προσπάθειες διαγωνισμού ερωτήσεων

Μπορεί να επιτρέπεται στους μαθητές να έχουν πολλές προσπάθειες σε μία ερώτηση.

Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να γίνει η διαδικάσία των ερωτημάτων μια περισσότερο εκπαιδευτική δραστηριότητα, παρά σαν μια απλή εργασία.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας