Επαναπαράδωση εργασιών

Έχει καθοριστεί, οι μαθητές να μη μπορούν να ξαναδώσουν τις εργασίεςσ τους από τη στιγμή που ο καθηγητής τις έχει βαθμολογίσει.

Εάν ενεργοποιήσεται αυτή την επιλογή, τότε οι μαθητές θα μπορούν να ξαναπαραδώσουν τις εργασίες ενώ αυτές έχουν βαθμολογηθεί (έτσι ώστε να επιτύχετε αναβαθμολόγηση). Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, εάν ο καθηγητής θέλει να ενθαρρύνει τους μαθητές να κάνουν καλύτερη δουλειά σε μια επαναληπτική διαδικασία.

Προφανώς, αυτή η επιλογή δεν έχει καμία σχέση με τις εργασίες σε κατάσταση εκτός σύνδεσης δικτύου.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας