Τύποι Εργασιών

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εργασιών

Δραστηριότητα σε κατάσταση εκτός σύνδεσης δικτύου - αυτός ο τύπος είναι χρήσιμος όταν η εργασία πραγματοποιείται εκτός του Moodle. Οι μαθητές μπορούν να δουν μια περιγραφή της εργασίας, αλλά δεν μπορούν να ξαναφορτώσουν αρχεία ή οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, οι καθηγητές μπορόυν να βαθμολογείσουν όλους τους μαθητές και αυτοί μπορούν να δουν την κοινοποίηση των βαθμών τους.

Επαναφόρτωμα ενός απλού αρχείου - αυτός ο τύπος της εργασίας επιτρέπει σε όλους τους μαθητές να ξαναφορτώσουν ένα απλό αρχείο, οποιούδήποτε τύπου. Αυτό μπορεί να είναι ένα αρχείο επεξεργασίας κειμένου, ή μια εικόνα, μια συμπιεσμένη ιστοσελίδα, ή οτιδήποτε άλλο τους ζητήθει να παραδώσουν. Οι καθηγητές μπορούν να βαθμολογείσουν τις παραδοτέες εργασίες όταν είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας