Βοήθεια στην συγγραφή κειμένου

Το να γράφετε κείμενο στο Moodle δουλεύει σχεδόν με τον τρόπο που θα περιμένατε, αλλά έχετε επίσης και την δυνατότητα να συμπεριλάβετε "φατσούλες", "διευθύνσεις URL" και μερικές HTML ετικέτες στο κείμενο σας.

Φατσούλες (emoticons)

  Για να εισάγετε αυτά τα μικρά εικονίδια στα κείμενα σας, απλά γράψτε τον αντίστοιχο κώδικα. Αυτοι οι κώδικες από μόνοι τους είναι σαν μικρές εικόνες εάν γυρίσετε το κεφάλι σας αριστερά καθώς τους κοιτάτε.

  χαμόγελο :-)
  μεγαλο χαμόγελο - γέλιο :-D
  κλείσιμο ματιού ;-)
  ανάμεικτο :-/
  σκεπτικό V-.
  γλώσσα έξω :-P
  χαλαρό B-)
  έγκριση ^-)
  ορθάνοικτα μάτια 8-)
  έκπληξη 8-o
  λύπη :-(
  στενοχώρια 8-.
  κοκκίνισμα από ντροπή :-I
  φιλία :-X
  κλόουν :o)
  μαύρο μάτι P-|
  θυμός 8-[
  νεκρός xx-P
  νοισταγμένος |-.
  διαβολικός }-]

URLs

  Κάθε "λέξη" που αρχίζει με www. ή http:// αυτόματα θα μετατρέπεται σε σύνδεσμό που μπορεί να πατηθεί.

  Για παράδειγμα: www.yahoo.com ή http://curtin.edu

Ετικέτες HTML

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα περιορισμένο υποσύνολο από ετικέτες της HTML για να δώσετε έμφαση στο κείμενο σας.
  Ετικέτες HTMLΠαράγουν
  <B> bold </B> bold κείμενο
  <I> italic </I> italic κείμενο
  <U> underline </U> underlined κείμενο
  <FONT SIZE=1> μικρό </FONT> μικρό
  <FONT SIZE=4> μεγάλο </FONT> μεγάλο
  <FONT COLOR=green> παράδειγμα </FONT> παράδειγμα
  <UL><LI>ένα <LI>δύο </UL>
  • ένα
  • δυο
  <HR>

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας