Μονάδες Δραστηριότητας

Το Moodle περιέχει μια μεγάλη κλίμακα μονάδων δραστηριότητας οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σταδιακή ανάπτυξη κάθε τύπου μαθήματος.

 Ομάδες συζητήσεων

  Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να είναι και η πιο σημαντική - εδώ πραγματοποιούνται οι περισσότερες συζητήσες. Οι ομάδες συζητήσεων μπορούν να δομηθούν με διαφορετικούς τρόπους και συμπεριλαμβάνουν και βαθμολόγηση κάθε μέλους για κάθε θέμα συζήτησης. Τα θέματα μπορούν να προβληθούν με πολλές διαφορετικές μορφές οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν συνημμένα. Με την εγγραφή σε μια ομάδα συζητήσεων, οι συμμετέχοντες θα λάβουν αντίγραφα για κάθε νέα ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ένας εκπαιδευτής μπορεί να επιβάλει την εγγραφή σε όλους.

 Ημερολόγια

  Αυτή η μονάδα είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτής ζητάει απο το μαθητή να εκφραστεί σε ένα συγκεκριμένο θέμα και ο μαθητής μπορεί να επεξεργαστεί και να βελτιώσει την απάντησή του με το χρόνο. Αυτή η απάντηση είναι προσωπική και μπορεί να τη δεί μόνο ο εκπαιδευτής, ο οποίος μπορεί να προσφέρει υποστήριξη και να βαθμολογήσει κάθε εγγραφή στο ημερολόγιο. Είναι συνήθως καλή ιδέα να έχετε μια δραστηριότητα Ημερολογίου κάθε εβδομάδα.

 Πόροι

  Οι πόροι είναι περιεχόμενο: πληροφορία την οποία ο εκπαιδευτής θέλει να εισάγει στο μάθημα. Αυτή μπορεί να είναι προετοιμασμένα αρχεία που φορτώνονται στο μάθημα, σελίδες που έχουν γραφτεί με το Moodle ή εξωτερικές σελίδες που κατασκευάστηκαν ώστε να είναι μέρος του μαθήματος.

 Εργασίες

  Οι εργασίες επιτρέπουν στον εκπαιδευτή να καθορίσει μια δραστηριότητα η οποία θα απαιτεί από τους μαθητές να προετοιμάσουν ψηφιακό περιεχόμενο (οποιασδήποτε μορφής) και να το υποβάλουν φορτώνοντάς το στον εξυπηρετητή. Συνήθεις εργασίες είναι εκθέσεις, αναφορές, ασκήσεις κτλ. Αυτή η μονάδα έχει και δυνατότητες βαθμολόγησης.

 Κουίζ

  Αυτή η μονάδα επιτρέπει στον εκπαιδευτή να σχεδιάσει κουίζ, τα οποία αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, ερωτήσεις ναι-όχι και ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων. Αυτές οι ερωτήσεις τηρούνται σε μια κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Τα κουίζ μπορουν να επιτρέπουν πολλαπλές προσπάθειες. Κάθε προσπάθεια σημειώνεται αυτόματα, και ο εκπαιδευτής μπορεί να επιλέξει αν θέλει να παρέχει υποστήριξη ή να αποκαλύψει τις σωστές απαντήσεις. Αυτή η μονάδα έχει και δυνατότητες βαθμολόγησης.

 Επιλογές

  Η δραστηριότητα αυτή είναι πολύ απλή - ο εκπαιδευτής υποβάλει μια ερώτηση και ορίζει ένα σύνολο πολλαπλών απαντήσεων. Μπορεί να είναι χρήσιμο σαν γρήγορη δημοσκόπηση ώστε αν προκαλέσει τον προβληματισμό πάνω σε ένα θέμα ή να δώσει στην τάξη τη δυνατότητα να ψηφίσει μια κατεύθυνση για το μάθημα ή να συλλέξει συγκατάθεση για μια έρευνα.

 Έρευνες

  Η μονάδα Έρευνας παρέχει έναν αριθμό από εργαλεία έρευνας τα οποία έχει διαπιστωθεί πως είναι χρήσιμα στην εκτίμηση και διεγερση της μάθησης σε δικτυακά περιβάλλοντα. Οι εκπαιδευτές μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να συλλέξουν δεδομένα από τους μαθητές τους τα οποία θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα.


 Chats

  Η ενότητα Chat επιτρέπει στους συμμετέχοντες να έχουν μια συγχρονισμένη συζήτηση σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο. Αυτός είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να κατανοήσει ο ένας τον άλλον και το θέμα το θέμα που συζητούν - ο τρόπος χρήσης ενός chat room είναι αρκετά διαφορετικός από τις ασύγχρονες ομάδες συζητήσεων. Η ενότητα Chat περιέχει κάποια χαρακτηριστικά για τη διαχείριση και επιθεώρηση των συζητήσεων.


 Glossary

  This activity allows participants to create and maintain a list of definitions, like a dictionary.

  The entries can be searched or browsed in many different formats.

  The glossary also allows teachers to export entries from one glossary to another (the main one) within the same course.

  Finally, it is possible to automatically create links to these entries from throughout the course.


 Labels

  This is a not a true activity - it is a "dummy" activity that allows you to insert text and graphics among the other activities on the course page.


 Lesson

  A lesson delivers content in an interesting and flexible way. It consists of a number of pages. Each page normally ends with a question and a number of possible answers. Depending on the student's choice of answer they either progress to the next page or are taken back to a previous page. Navigation through the lesson can be straight forward or complex, depending largely on the structure of the material being presented.


 SCORM packages

  A SCORM package is a bundle of web content packaged in a way that follows the SCORM standard for learning objects. These packages can include web pages, graphics, Javascript programs, Flash presentations and anything else that works in web browsers. The SCORM module allows you to easily upload any standard SCORM package and make it part of your course.


 Wikis

  A Wiki enables documents to be authored collectively in a simple markup language using a web browser.

  "Wiki wiki" means "super fast" in the Hawaiian language, and it is the speed of creating and updating pages that is one of the defining aspects of wiki technology. Generally, there is no prior review before modifications are accepted, and most wikis are open to the general public or at least to all persons who also have access to the wiki server.

  The Moodle Wiki module enables participants to work together on web pages to add, expand and change the content. Old versions are never deleted and can be restored.

  This module is based on Erfurt Wiki.


 Έρευνες

  Η ενότητα Έρευνας παρέχει έναν αριθμό ελεγμένων οργάνων ερευνών που είναι χρήσιμα στην αξιολόγηση και παρακίνηση της μάθησης σε online περιβάλλοντα. Οι καθηγητές μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να συλλέξουν δεδομένα από τους μαθητές τους τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να μάθουν την τάξη τους και τον τρόπο που διδάσκουν.


 Επιλογές

  Μια δραστηριότητα επιλογής είναι πολύ απλή - ο καθηγητής κάνει μια ερώτηση και καθορίζει μια επιλογή πολλαπλών απαντήσεων.Μπορεί να φανεί χρήσιμη σαν μια γρήγορη ψηφοφορία για να υποκινήσει τη σκέψη για ένα θέμα, για να επιτρέψει στην τάξη να ψηφίσει μια κατεύθυνση για το μάθημα ή για να συγκεντρώσει τη συγκατάθεση για την έρευνα.


 Αναθέσεις

  Οι αναθέσεις δίνουν τη δυνατότητα στον καθηγητή να καθορίσει μια εργασία που απαιτεί από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό μήνυμα (οποιασδήποτε μορφής) και να το υποβάλλουν φορτώνοντάς το στον εξυπηρετητή (server). Οι συνηθισμένες αναθέσεις περιλαμβάνουν δοκίμια, εργασίες, εκθέσεις κ.λπ. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ευκολίες βαθμολόγησης.


 Εργαστήριο

  Το Εργαστήριο είναι ένα είδος αξιολόγησης με μια τεράστια γκάμα επιλογών. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τις μεταξύ τους εργασίες, καθώς και τα υποδείγματα των εργασιών, με πολλούς τρόπους. Επίσης, συντονίζει τη συλλογή και κατανομή αυτών των εκτιμήσεων με διάφορους τρόπους. Στην ενότητα Εργαστήριο συμβάλλει ο Ray Kingdon.


 Κουίζ

  Αυτή η ενότητα δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τεστ, που να περιέχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις φυλάσσονται σε μια κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στο μάθημα ακόμα κι ανάμεσα σε δύο μαθήματα. Τα κουίζ επιτρέπουν τις πολλαπλές προσπάθειες. Κάθε προσπάθεια μαρκάρεται αυτόματα και ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει αν θα δώσει βοήθεια ή αν θα δείξει τη σωστή απάντηση. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ευκολίες βαθμολόγησης.


 Καταγραφή Δραστηριότητας

  Αυτή η ενότητα είναι μια πολύ σημαντική κατοπτρική δραστηριότητα. Ο καθηγητής ζητά από το μαθητή να σκεφτεί πάνω σ' ένα συγκεκριμένο θέμα και να επεξεργαστεί και να τελειοποιήσει την απάντησή του με τον καιρό. Αυτή η απάντηση είναι απόρρητη και μόνο ο καθηγητής μπορεί να την δει, ο οποίος μπορεί να δώσει απαντήσεις και να βαθμολογήσει κάθε δραστηριότητα. Συνήθως είναι καλό να γίνεται μια τέτοια δραστηριότητα κάθε εβδομάδα.


 Ομάδες συζητήσεων

  Αυτή η δραστηριότητα έιναι η πιο σημαντική - εδώ συμβαίνουν οι περισσότερες συζητήσεις. Οι ομάδες συζητήσεων μπορούν να δομηθούν με διάφορους τρόπους και να συμπεριλάβουν όμοιες εκτιμήσεις για κάθε μήνυμα. Τα μηνύματα μπορούν να εμφανιστούν με ποικιλία μορφών και μπορούν να περιέχουν συνημμένα. Με τη συνδρομή σε μια ομάδα συζητήσεων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν αντίγραφα κάθε νέου μηνύματος στο email τους. Ένας καθηγητής μπορεί να επιβάλλει τη συνδρομή σε όλους αν το θέλει.


 Πόροι

  Οι πόροι είναι περιεχόμενο: πληροφορίες που θέλει να περάσει στο μάθημα ο καθηγητής. Αυτά μπορεί να είναι προκαθορισμένα αρχεία φορτωμένα στον εξυπηρετητή του μαθήματος, σελίδες επεξεργασμένες απευθείας στο Moodle ή εξωτερικές ιστοσελίδες δημιουργημένες για να αποτελούν μέρος αυτού του μαθήματος.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας