Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων

Εδώ είναι που καθορίζετε η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων (στο δικό σας χρονοδιάγραμμα).

Εαν χρησιμοποιείτε την εβδομαδιαία μορφή μαθημάτων, θα επιδράσει στην εμφάνιση των εβδομάδων. Η πρώτη εβδομάδα θα αρχίσει από την ημέρα που ορίζεται εδώ.

Αυτή η ρύθμιση δε θα επηρεάσει τα μαθήματα που χρησιμοποιούν την κοινωνική ή θεματική μορφή.

Ωστόσο, η προβολή των αρχείων καταγραφής θα επηρεαστεί, καθώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ημερομηνία ως η μικρότερη δυνατή που μπορεί να προβληθεί.

Γενικά, εαν το μάθημά σας έχει μια πραγματική ημερομηνία έναρξης τότε είναι λογικό να οριστεί αυτή σαν ημερομηνία έναρξης, ανεξάρτητα από τον τύπο των μαθημάτων που χρησιμοποιείτε.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας