Σύντομο όνομα μαθημάτων

Πολλοί οργανισμοί έχουν έναν πιο σύντομο τρόπο να αναφέροντε σε ένα μάθημα, όπως οι BP102 ή COMMS. Ακόμα και αν δεν έχετε ήδη ένα τέτοιο όνομα για το μάθημά σας, δημιούργηστε ένα τέτοιο εδώ. Θα χρησιμοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις όπου τα πλήρη ονόματα δεν είναι κατάλληλα (για παράδειγμα στην περιοχή θέματος στο email).

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας