Βαθμοί

Πολλές από τις δραστηριότητες επιτρέπουν τη ρύθμιση των βαθμών.

Εξ ορισμού, τα αποτελέσματα όλων των βαθμών του μαθήματος μπορούν να φανούν στη σελίδα των βαθμών, που είναι διαθέσιμη από την κυρίως σελίδα του μαθήματος.

Αν ένας καθηγητής δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιεί βαθμούς σε ένα μάθημα ή απλώς θέλει να κρύβει τους βαθμούς από τους μαθητές, τότε μπορεί να απενεργοποιήσει την εμφάνιση των βαθμών από τις Ρυθμίσεις Μαθήματος. Αυτό δεν περιορίζει τη χρησιμοποίηση ή ρύθμιση των βαθμών, απλώς δεν επιτρέπει να είναι τα αποτελέσματα εμφανή από τους μαθητές. If a teacher is not interested in using grades in a course, or just wants to hide grades from students, then they can disable the display of grades in the Course Settings. This does not prevent individual activities from using or setting grades, it just disables the results being displayed to students.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας