Κατηγορίες μαθημάτων

O διαχειρηστής του Moodle σας μπορεί να έχει ορίσει διάφορες κατηγορίες μαθημάτων.

Για παράγειγμα: "Επιστήμη", "Κλασικές μελέτες", "Δημόσια Υγεία" κ.α.

Επιλέξτε μια κατηγορία που είναι κατάλληλη για τα μαθήματά σας. Αυτή η επιλογή σας θα επηρεάσει το πού θα εμφανίζονται τα μαθήματά σας να στη λίστα μαθημάτων και θα είναι πιο εύκολο για τους μαθητές να τα βρουν.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας