Διαθεσιμότητα Μαθήματος

Αυτή η επιλογή σου επιτρέπει να "αποκρύψεις" το μάθημά σου εντελώς.

Δεν θα εμφανιστεί σε καμία λίστα μαθημάτων, εκτός από των καθηγητών του μαθήματος και των διαχειριστών.

Ακόμα κι αν οι μαθητές προσπαθήσουν να μπουν στη διεύθυνση του μαθήματος απευθείας, δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

Ταξινόμηση όλων αρχείων βοήθειας