Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής
(Κλινική Διατροφ)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Καθηγητής: Καφάτος Αντώνιος  • Κατανόηση της σημασίας της διατροφής στην υγεία του υγιούς ατόμου (πρωτογενής πρόληψη – προαγωγή της υγείας).
  • Σημασία της διατροφής στα διάφορα νοσήματα και δευτερογενής πρόληψη(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας).
  • Σπουδαιότητα της διατροφής για την κοινότητα από πλευρά.