1.5 - Ανατομία Μυοσκελετικού
(1.5Ανατ.Μυοσκ.)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες  1. 1. Η εξοικείωση με την ονοματολογία, την μεθοδολογία και τις τεχνικές της ανατομικής παρατήρησης και περιγραφής.
  2. Η κατανόηση της στατικής και δυναμικής ανατομίας του μυοσκελετικού
    συστήματος.
  3. Η κατανόηση της αρχιτεκτονικής του οργανισμού ως σύστημα οργάνων.
  4. Η κατανόηση βασικών εννοιών της ακτινολογικής και απεικονιστικής
    ανατομίας.