3.5 - Βιοστατιστική ΙΙ
(35Βιοστατ.2)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


Η ανάπτυξη της στατιστικής σκέψης. Η ικανότητα ανάλυσης
δεδομένων, ερμηνείας των αποτελεσμάτων και εξαγωγής
συμπερασμάτων.