9.8 - Εικονικό Εργαστήριο Παιδοκαρδιολογίας
(98Paidiokardiol)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΑπόκτηση βασικών γνώσεων και κλινικών ικανοτήτων για τη
διάγνωση και αντιμετώπιση καρδιοπαθειών στη νεογνική-παιδική ηλικία. Επάρκεια στην κλινική εξέταση του καρδιαγγειακού συστήματος, λήψη ιστορικού, αξιολόγηση ηλεκτροκαρδιογρα-φήματος στην παιδική ηλικία.