7.2.1 - Χειρουργική Β' (Ορθοπαιδική)
(721Ορθοπαιδική)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


Σκοπός του μαθήματος Ορθοπαιδικής-Τραυματολογίας είναι να
βοηθήσει τον αυριανό γιατρό να κατανοήσει την ορθή προσέγγιση τραυματολογικών προβλημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη.