1.4 - Κοινωνία και Υγεία
(Κοινωνία Υγεία)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣκοπός του μαθήματος «Κοινωνία και Υγεία» είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες
και στις μεθόδους της Κοινωνικής Ιατρικής, να τους δώσει τα εφόδια που χρειάζονται για να
εντάξουν οι ίδιοι τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών σ’ένα ευρύτερο πλαίσιο,
να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΙΑΤΡΙΚΗΣ.