3.1 - Bιοχημεία Β
(3.1Bιοχημεία Β)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες

Καθηγητής: Στουρνάρας Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής: Καρδάσης Δημήτρης
Επίκουρος Καθηγητής: Θεοδωρόπουλος ΤάκηςΚατανόηση της αποικοδόμησης και της βιοσύνθεσης βιομορίων.
Εμβάθυνση σε ειδικά θέματα Βιοχημείας που αναφέρονται σε
λειτουργικά συστήματα και στη μοριακή βάση ασθενειών.