Κλινική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - ΕΠΕΑΕΚ
(ΠΦΥ-Πρωτοβάθμια)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Αναπληρωτής Καθηγητής: Φιλαλήθης Αναστάσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής: Λιονής ΧρήστοςΗ Κλινική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί υποχρεωτική άσκηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία διεξάγεται στο 11ο και 12ο εξάμηνο των σπουδών και διαρκεί 4 εβδομάδες σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (από Οκτώβριο- Ιούλιο).