Βιολογία Β'
(ΒιολογίαΒ)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Καθηγητής: Σαββάκης Χαράλαμπος
Καθηγητής: Ηλιόπουλος Ιωάννης
Καθηγητής: Ζωή Βενέτη


Το μάθημα περιλαμβάνει μία εισαγωγή στη Δαρβινική Θεωρία της Εξέλιξης, Γενετική, Μοριακή Γενετική και Εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής