5.1 - Εργαστηριακή Ιατρική και Ανοσιολογία
(51Κλινική Χημ.)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες

Αναπληρωτής Καθηγητής: Τσατσάνης Χρήστος
Επίκουρος Καθηγητής: Βενυχάκη ΜαρίαH σωστή χρησιμοποίηση του εργαστηρίου στη διάγνωση,
διαφορική διάγνωση και παρακολούθηση του αρρώστου.