Χημεία
(Χημεία)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Καθηγητής: Μαυροθαλασσίτης Γιώργος


Απόκτηση θεμελιωμένης γνώσης των βασικών αρχών και νόμων της Χημείας, της σχέσης της με τα βιολογικά συστήματα και των εφαρμογών της στην Ιατρική Επιστήμη.