Ιατρική Πληροφορική
(Ιατρική Πληροφο)

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Καθηγητής: Χλουβεράκης Γρηγόριος
Εισηγητής: Αλεγκάκης Αθανάσιος  • Γενική Εισαγωγή στις έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών και τις εφαρμογές της στην ιατρική.
  • Να δοθούν βασικές γνώσεις χρήσης και να γίνει πρακτική εξοικείωση με υπολογιστικά προγράμματα χρήσιμα στην ιατρική.