1.7 - Σχέση Iατρού - Aσθενούς
(1.7Σχέση Iατρού)

 Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτες

 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Αναπληρωτής Καθηγητής: Λιονής ΧρήστοςO στόχος του Πανεπιστημιακού αυτού μαθήματος είναι να βοηθήσει το νεαρό γιατρό να καταλάβει τις στάσεις και τη συμπεριφορά του αρρώστου του προκειμένου να τον καταστήσει ικανό να προλαβαίνει τη δυσαρέσκεια αυτού.
Αν και αρκετοί γιατροί αναπτύσσουν φυσικές δεξιότητες όσο αφορά τη διαχείριση του αρρώστου με αποτέλεσμα την πολύ καλή σχέση ανάμεσα τους, εν τούτοις κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση και η πληροφόρηση των γιατρών σχετικά με την ψυχολογία του αρρώστου και με τα προβλήματα που αναδύονται από την μεταξύ τους σχέση.