Είσοδος

Κατηγορίες ενοτήτων:


5.1 - Εργαστηριακή Ιατρική και Ανοσιολογία

Αναπληρωτής Καθηγητής: Τσατσάνης Χρήστος
Επίκουρος Καθηγητής: Βενυχάκη Μαρία


H σωστή χρησιμοποίηση του εργαστηρίου στη διάγνωση,
διαφορική διάγνωση και παρακολούθηση του αρρώστου.
Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος) | Αρχή