Είσοδος

Κατηγορίες ενοτήτων:


1.3 - Bιολογία Α

Καθηγητής / τρια: Ηλιόπουλος Άρης


Eισαγωγή στη Mοριακή Kυτταρική Bιολογία
3.1 - Bιοχημεία Β

Καθηγητής: Στουρνάρας Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής: Καρδάσης Δημήτρης
Επίκουρος Καθηγητής: Θεοδωρόπουλος Τάκης


Κατανόηση της αποικοδόμησης και της βιοσύνθεσης βιομορίων.
Εμβάθυνση σε ειδικά θέματα Βιοχημείας που αναφέρονται σε
λειτουργικά συστήματα και στη μοριακή βάση ασθενειών.5.3 - Φαρμακολογία A

Καθηγητής: Γραβάνης Αχιλλέας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Θερμού Κυριακή
Επίκουρος Καθηγητής: Λιαπάκης Γιώργος
Επίκουρη Καθηγήτρια: Ζαχαρίου Βάνα
Λέκτορας: Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του μηχανισμού δράσης βιολογικά δραστικών χημικών ενώσεων και φαρμάκων και οι αλληλεπιδράσεις τους με κύτταρα στόχους, ιστούς και βιολογικά συστήματα. Ειδικές δράσεις φαρμάκων στο Αυτόνομο και Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
Βιοπληροφορική

Καθηγητής: Ηλιόπουλος Ιωάννης
Τεχνικός Συνεργάτης: Παπανικολάου Νικόλαος

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική.


Βιολογία Β'

Καθηγητής: Σαββάκης Χαράλαμπος
Καθηγητής: Ηλιόπουλος Ιωάννης
Καθηγητής: Ζωή Βενέτη

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Το μάθημα περιλαμβάνει μία εισαγωγή στη Δαρβινική Θεωρία της Εξέλιξης, Γενετική, Μοριακή Γενετική και Εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής


Βιοχημεία Α'

Αναπληρωτής Καθηγητής: Καρδάσης Δημήτρης
Επίκουρος Καθηγητής: Θεοδωρόπουλος Τάκης

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Μοριακή Ιατρική

Αναπληρωτής Καθηγητής: Καρδάσης Δημήτρης


Γράψτε μια περιεκτική και ενδιαφέρουσα παράγραφο η οποία να εξηγεί περί τίνος πρόκειται σε αυτό το μάθημα
Χημεία

Καθηγητής: Μαυροθαλασσίτης Γιώργος

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Απόκτηση θεμελιωμένης γνώσης των βασικών αρχών και νόμων της Χημείας, της σχέσης της με τα βιολογικά συστήματα και των εφαρμογών της στην Ιατρική Επιστήμη.


Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος) | Αρχή