Είσοδος

Κατηγορίες ενοτήτων:


1.1 - Iατρική Φυσική

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση θεμελειωμένης γνώσης των βασικών αρχών και νόμων της Φυσικής που συνδέονται με τις λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος και την ιατρική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται στην ιατρική γνώση και θεραπεία.

 


10.12 - Απεικόνιση Αθλητικών Κακώσεων7.4 - Ακτινολογία Ιατρική Απεικόνιση Α

Εισαγωγή στις μεθόδους απεικόνισης-φυσικές αρχές, παρουσίαση και ανάλυση της φυσιολογικής και παθολογικής απεικονιστικής σημειολογίας κατά συστήματα και εισαγωγή στην ιεραρχημένη χρήση των μεθόδων με βάση την κλινική ένδειξη.


8.7 - Aκτινολογία / Ιατρική Απεικόνιση Β
Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος) | Αρχή