Είσοδος

Κατηγορίες ενοτήτων:


1.4 - Κοινωνία και Υγεία


Σκοπός του μαθήματος «Κοινωνία και Υγεία» είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες
και στις μεθόδους της Κοινωνικής Ιατρικής, να τους δώσει τα εφόδια που χρειάζονται για να
εντάξουν οι ίδιοι τα υπόλοιπα μαθήματα του προγράμματος σπουδών σ’ένα ευρύτερο πλαίσιο,
να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΙΑΤΡΙΚΗΣ.1.7 - Σχέση Iατρού - Aσθενούς

Αναπληρωτής Καθηγητής: Λιονής Χρήστος

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


O στόχος του Πανεπιστημιακού αυτού μαθήματος είναι να βοηθήσει το νεαρό γιατρό να καταλάβει τις στάσεις και τη συμπεριφορά του αρρώστου του προκειμένου να τον καταστήσει ικανό να προλαβαίνει τη δυσαρέσκεια αυτού.
Αν και αρκετοί γιατροί αναπτύσσουν φυσικές δεξιότητες όσο αφορά τη διαχείριση του αρρώστου με αποτέλεσμα την πολύ καλή σχέση ανάμεσα τους, εν τούτοις κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση και η πληροφόρηση των γιατρών σχετικά με την ψυχολογία του αρρώστου και με τα προβλήματα που αναδύονται από την μεταξύ τους σχέση.


2.1 - Bιοστατιστική I / Ανάλυση δεδομένων με χρήση Η/Υ

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


  1. Περιγραφική στατιστική.
  2. Εισαγωγή στην επαγωγική στατιστική. εκτιμητική & έλεγχοι υποθέσεων.
  3. Τεχνικές ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων. συγκρίσεις μεταξύ ομάδων.
  4. Τεχνικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. συγκρίσεις μεταξύ ομάδων.
  5. Συσχέτιση.2.7 - Συμπόνια στην Κλινική Φροντίδα


Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει: - να έχουν κατανοήσει την ιστορική προοπτική και τον ορισμό της έννοιας της συμπόνιας - να κατανοούν τις βασικές ψυχοκοινωνικές θεωρίες, να υπογραμμίζουν τις ανθρωπιστικές αξίες και τον τρόπο με τον οποίο η γνώση αυτή μπορεί να συμβάλει στη προσφορά της συμπόνιας στην κλινική φροντίδα - να είναι σε θέση να προσδιορίσουν την ανάγκη για την προσφορά συμπόνιας στην κλινική φροντίδα σε ασθενείς - να αξιολογούν τα αποτελέσματα της συμπόνιας στην κλινική φροντίδα στους ασθενείς και στις οικογένειές τους


3.5 - Βιοστατιστική ΙΙ

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Η ανάπτυξη της στατιστικής σκέψης. Η ικανότητα ανάλυσης
δεδομένων, ερμηνείας των αποτελεσμάτων και εξαγωγής
συμπερασμάτων.


Ιστορία Ιατρικής


Ιατρική Πληροφορική

Καθηγητής: Χλουβεράκης Γρηγόριος
Εισηγητής: Αλεγκάκης Αθανάσιος

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


  • Γενική Εισαγωγή στις έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών και τις εφαρμογές της στην ιατρική.
  • Να δοθούν βασικές γνώσεις χρήσης και να γίνει πρακτική εξοικείωση με υπολογιστικά προγράμματα χρήσιμα στην ιατρική.


Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής

Καθηγητής: Καφάτος Αντώνιος

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


  • Κατανόηση της σημασίας της διατροφής στην υγεία του υγιούς ατόμου (πρωτογενής πρόληψη – προαγωγή της υγείας).
  • Σημασία της διατροφής στα διάφορα νοσήματα και δευτερογενής πρόληψη(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας).
  • Σπουδαιότητα της διατροφής για την κοινότητα από πλευρά.


Κλινική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - ΕΠΕΑΕΚ

Αναπληρωτής Καθηγητής: Φιλαλήθης Αναστάσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής: Λιονής Χρήστος

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής


Η Κλινική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί υποχρεωτική άσκηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία διεξάγεται στο 11ο και 12ο εξάμηνο των σπουδών και διαρκεί 4 εβδομάδες σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (από Οκτώβριο- Ιούλιο).


Εργαστήριο Προγραμματισμού Υγείας: Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Αποφοίτων

Καθηγητής / τρια: Κοτσιφός ΒαγγέληςΕργαστήριο Προγραμματισμού Υγείας: Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Αποφοίτων


Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος) | Αρχή