Είσοδος

Κατηγορίες ενοτήτων:


5.6 - Επείγουσα Ιατρική

7.2.1 - Χειρουργική Β' (Ορθοπαιδική)

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Σκοπός του μαθήματος Ορθοπαιδικής-Τραυματολογίας είναι να
βοηθήσει τον αυριανό γιατρό να κατανοήσει την ορθή προσέγγιση τραυματολογικών προβλημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη.


7.3 - Εντατική Iατρική8.2 - Xειρουργική Γ

Χειρουργικές παθήσεις από σκοπιάς παθογενετικού μηχανισμού,
κλινικής εικόνας, διαγνωστικής προσπέλασης και χειρουργικής
θεραπείας.


8.8  - Αναισθησιολογία

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής
Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος) | Αρχή