Είσοδος

Κατηγορίες ενοτήτων:


1.5 - Ανατομία Μυοσκελετικού


  1. 1. Η εξοικείωση με την ονοματολογία, την μεθοδολογία και τις τεχνικές της ανατομικής παρατήρησης και περιγραφής.
  2. Η κατανόηση της στατικής και δυναμικής ανατομίας του μυοσκελετικού
    συστήματος.
  3. Η κατανόηση της αρχιτεκτονικής του οργανισμού ως σύστημα οργάνων.
  4. Η κατανόηση βασικών εννοιών της ακτινολογικής και απεικονιστικής
    ανατομίας.2.5 - Νευροανατομία


3.2 - Τοπογραφική Aνατομία A

Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

1. Η κατανόηση των οργάνων και των συστημάτων του αξονικού
κορμού.
2. Η κατανόηση των σχέσεων μορφής και λειτουργίας.
3. Η κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων των συστημάτων και του
συντονισμού των λειτουργιών.
4. Ακτινολογική ανατομία των συστημάτων.
5. Η κατανόηση της ανάπτυξης των οργάνων και των συστημάτων.


4.3 - Τοπογραφική Ανατομία Β

Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος) | Αρχή