(  )

Τμήμα Ιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εικονικά Ιατρικά Εργαστήρια - Virtual Medical Lab

  (  ) Είσοδος

Διαθέσιμα Μαθήματα

Τομέας Ακτινολογίας 
  1.1 - Iατρική Φυσική Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  10.12 - Απεικόνιση Αθλητικών Κακώσεων Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  7.4 - Ακτινολογία Ιατρική Απεικόνιση Α Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  8.7 - Aκτινολογία / Ιατρική Απεικόνιση Β Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών 
  1.3 - Bιολογία Α Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  3.1 - Bιοχημεία Β Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  5.3 - Φαρμακολογία A Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  Βιοπληροφορική Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  Βιολογία Β' Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  Βιοχημεία Α' Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  Μοριακή Ιατρική Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  Χημεία Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής 
  5.1 - Εργαστηριακή Ιατρική και Ανοσιολογία Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής 
  1.4 - Κοινωνία και Υγεία Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  1.7 - Σχέση Iατρού - Aσθενούς Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  2.1 - Bιοστατιστική I / Ανάλυση δεδομένων με χρήση Η/Υ Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  2.7 - Συμπόνια στην Κλινική Φροντίδα Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  3.5 - Βιοστατιστική ΙΙ Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  Ιστορία Ιατρικής Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  Ιατρική Πληροφορική Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  Κλινική ’σκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - ΕΠΕΑΕΚ Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  Εργαστήριο Προγραμματισμού Υγείας: Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Αποφοίτων Σύνοψη
Τομέας Μητέρας - Παιδιού 
  9.8 - Εικονικό Εργαστήριο Παιδοκαρδιολογίας Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  Παιδιατρική Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  Παιδιατρική Κλινική Αι΅ατολογίας – Ογκολογίας Σύνοψη
  Επείγουσα Παιδιατρική και Εντατική Θεραπεία Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
Τομέας Μορφολογίας 
  1.5 - Ανατομία Μυοσκελετικού Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  2.5 - Νευροανατομία Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  3.2 - Τοπογραφική Aνατομία A Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  4.3 - Τοπογραφική Ανατομία Β Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
Τομέας Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων 
  7.5 - Νευρολογία Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
Τομέας Παθολογίας 
  4.2 - Παθοφυσιολογία Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  8.1 - Παθολογία Γ Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
Τομέας Χειρουργικής 
  5.6 - Επείγουσα Ιατρική Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  7.2.1 - Χειρουργική Β' (Ορθοπαιδική) Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  7.3 - Εντατική Iατρική Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  8.2 - Xειρουργική Γ Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  8.8  - Αναισθησιολογία Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
Τομέας Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς 
’λλα Προπτυχιακά Μαθήματα 
  1.6 - Iατρικά Aγγλικά A' Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  2.6 - Ιατρικά Αγγλικά Β Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
Μεταπτυχιακά Μαθήματα 
  MM105 "Biostatistics, Clinical Methodology & Epidemiology" Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΑυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
  Νευροεπιστήμες - Κορμός Α΄ Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
  Οπτική και Όραση Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφήςΣύνοψη
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση 
  Εντατική Θεραπεία (ΣΙΕ) Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
Εικονικά Εργαστήρια Ιατρικής 
  Σημειώσεις Προπτυχιακών Μαθημάτων Αυτή η ενότητα επιτρέπει την είσοδο σε επισκέπτεςΣύνοψη
Erasmus IP 
  PCIP 2012 Σύνοψη

Κύριο μενού

Είσοδος
Όνομα χρήστη:
Κωδικός πρόσβασης:

Πλατφόρμα
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Virtual Medical Lab
Medical School
University of Crete


Δεν έχετε εισέλθει. (Είσοδος) |